! Logga in Skapa en ny profil

Re: Möjliga hypoteser...

ea
Leo skrev:

> mg skrev:
>
> > Leo skrev:
> >
> > > Jo det var som jag tyckte mig minnas en het debatt om
> > ändringar
> > > i LB V.
> > > Få se om jag kan göra en kort sammanfattning av de olika
> > > turerna.
> > > Det börjar med Mogens Möllers skiss om polförvandlingen som
> > > enligt Ingrid Okkels var en skiss som Martinus ritade till
> > > henne. Den användes tydligen sedan av Möller i en artikel i
> > > Kosmos under Martinus levnad och gavs ut senare, 1991,
> > (alltså
> > > efter Möllers bortgång) i ett häfte ”Ödet och den sexuella
> > > polförvandlingen”. Per Bruus-Jensen bekräftar i ett mail
> till
> > > Marja att Martinus läst och godkänt Möllers text och
> skissen.
> > >
> >
> [www.thirdtestament.com]
> > > Det framkommer under denna heta debatt att Marja har en
> > gammal
> > > originalskiss i sin ägo som avviker från den skiss som nu
> > finns
> > > i den lilla boken ”Ödet och den sexuella polförvandlingen”
> > som
> > > publicerats av Världsbild förlag och som övriga debattörer
> > har.
> > > Där någon/några har raderat en avgörande ”pil” i skissen.
> > > Skissen avviker från originalet på ett avgörande sätt.
> > Jan-Erik
> > > minns att det troligen var Gunder Fredrikssen m.fl. som
> gjort
> > > ändringarna innan utgivning av häftet. Skissen får därmed
> ny
> > > innebörd och tolkning som avviker från originalet, en
> ändring
> > > har gjorts.
> > >
> >
> [www.thirdtestament.com]
> > > Sedan framkommer att även texten i LB V, som handlar om
> samma
> > > sak ”D-, E- og F-mennesket”, också har ändrats i den danska
> > > nyutgåvan 2003 som inte längre stämmer överens med Martinus
> > > original från 1947. Hänger ni med? I den svenska utgåvan
> står
> > > dock fortfarande det som stod 1947.
> > >
> >
> [www.thirdtestament.com]
> > > Nu utbryter en salig soppa med hänvändelse till institutet
> > med
> > > Olav som mellanhand som förmedlar försök till förklaringar
> > till
> > > varför ändringar gjorts hit och dit, fram och tillbaka. Det
> > är
> > > en härva som inte är lätt att nysta upp. Men detta
> framkommer
> > > till slut:
> > >
> > > I Martinus handskrivna
> > > originalmanuskript står: D-, E- og F-mennesket (och står
> > > fortfarande)
> > > I 1. udgaven fra 1947 står: D-, E- og F-mennesket
> > > I genoptrykket fra 1964 står: D-, E- og F-mennesket
> > > I genoptrykket fra 1972 står: D-, E- og G-mennesket
> (Martinus
> > > reagerar på feltrycket!)
> > > I 2. udgaven fra 1983 står: D-, E- og F-mennesket (rätt
> > igen!)
> > > I 3. udgaven fra 2003 står: D-, F og G-mennesket (ändrat av
> > ngn
> > > till 72 års version)
> > >
> > > En utförlig förklaring till denna tabell finns här:
> > > ” Så i 25 år har det undgått självaste Martinus och hans
> > > medarbetare, korrekturläsare och studeranden att han skulle
> > ha
> > > skrivit fel??? Är inte det märkligt? Kanske det inte står
> > fel?”
> > >
> >
> [www.thirdtestament.com]
> > > Sedan kan var och en läsa fortsättningen av detta exempel
> hur
> > > det går när folk börjar ändra i andras texter (Möllers och
> > > Martinus) och vilken förvirring det säkert kommer att
> orsaka
> > > även i framtiden.
> > >
> > > Frågor som uppstår:
> > > Vem/vilka har rätt att ändra i innehållet i Livets Bog bort
> > > från originalet?
> > > Är det moraliskt riktigt att institutet gör det, som nu
> > > tydligen redan har hänt?
> > > Är det moraliskt riktigt att börja ändra i Martinus texter
> > bara
> > > för att man TROR att han har skrivit fel? Vart kan inte
> detta
> > > leda? Och hur långt har det redan gått? Vem vet? Någon som
> > vet
> > > mer som ändrats?
> > > Hur får man tillgång till originaltexterna från 1947?
> > > Märkväl att det inte är riktigheten i textens innehåll jag
> > > ifrågasätter utan om man får ändra i texterna för att man
> > > plötsligt som icke-kosmiskt-medveten tror att Martinus har
> > > skrivit/tänkt fel.
> > >
> > > /Leo
> > >
> >
> > Mycket bra redogörelse! Men det jag undrar är i så fall vad
> > motivet till ändringen är? Har du nån hypotes?
>
> Det är intressant om man läser genom alla inläggen på tråden
> [www.thirdtestament.com]
> vilket jag gjorde för göra en sammanfattning av ändringarna i
> Möllers och Martinus skrifter. Det blir säkert en intressant
> tråd att gräva i för framtidens forskare (hoppas någon sparar
> den!) om hur man kom fram till ändringarna som nu är gjorda i
> bådas böcker. Läs allt själv och se hur majoriteten är blind
> för fakta i målet och gör allt för att sopa saken från
> dagordningen. Orsaken är, som jag ser det, att man har köpt en
> teori och håller fast vid den stenhårt, anser att författarna
> har skrivit fel och försöker rätta till det genom ändringar i
> deras texter. En farlig tendens tycker jag, minst sagt. Även
> om den är omedveten och gjord i bästa tro om riktigheten i sina
> ändringar. Och vilket jobb för framtidens forskare att rätta
> tillbaka allt igen till sitt ursprung, pust :)!
> En möjlig hypotes till ändringarna kan du kanske även skönja i
> detta inlägg:
> [www.thirdtestament.com]
> Men hypoteser hör till en annan tråd, så låt oss hålla oss till
> ämnet ”Om rettelser i Det Tredie Testamente”.
>
> /Leo
>


I nästa utgåva av TT har man kanske även rättat det där om de monogama lejonen. Är det rätt eller fel?
ämne Författare Postat

Om rettelser i Det Tredie Testamente

Jan Langekær

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren Ingemann Larsen

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren Ingemann Larsen

Om något är skrivet primitivt...

Leo

Re: Om något är skrivet primitivt...

Søren Ingemann Larsen

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Leo

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

ea

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

FuTure

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Hans O

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

ea

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Rolf Elving

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Hans O

Har just lyssnat

Hans O

Uppenbara felskrivningar från Martinus sida???

Leo

Re: Uppenbara felskrivningar från Martinus sida???

Rolf Elving

Näää det va inte jaa!

Leo

Re: Näää det va inte jaa!

Hans O

Re: Uppenbara felskrivningar från Rolf´s sida.

Rolf Elving

Näää, fortfarande...

Leo

Re: Näää, fortfarande...

Hans O

Forstået eller misforstået?

soren

Re: Forstået eller misforstået?

Hans O

Re: Forstået eller misforstået?

Andromeda

Flere rettelser...

soren

Re: Flere rettelser...

Per Andersson

Re: Flere rettelser...

soren

Re: Flere rettelser...

Søren Ingemann Larsen

Re: Forstået eller misforstået?

Søren

Re: Martinus önskan

Rolf Elving

Re: Martinus önskan

mg

Re: Martinus önskan

Rolf Elving

Re: Martinus önskan

Søren Ingemann Larsen

Re: nog forstår mg

mg

Re: nog forstår mg

Søren Ingemann Larsen

Re: nog forstår mg

mg

Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Søren

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Hans O

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Søren

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Hans O

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Søren

Re: Martinus önskan

gm

Re: Martinus önskan

Søren Ingemann Larsen

saken i frack?

Per Andersson

Re: saken i frack?

ea

"Akamediker"

Algotezza

Re: Akademiker

mg

I framtiden

Algotezza

Re: I framtiden

mg

Problemet?

Algotezza

1900-talsdanska = det fullkomliga språket?

ea

Re: Problemet?

mg

Känn tillit till Gud och gudabarnen

Algotezza

Re: Känn tillit till Gud och gudabarnen

Rolf Elving

TT som museiföremål

Algotezza

Re: TT som museiföremål

Rolf Elving

Inte framtiden men nu...

Søren

Re: saken i frack?

Per Andersson

Tidigare rättelser i LB av institutet

Leo

Re: Tidigare rättelser i LB av institutet

mg

"Bokstavs(-guda-)barnen"

Algotezza

Pedagogik

Søren

där gudsförhållandet är situationerna överlägsna

Per Andersson

Re: Tidigare rättelser i LB av institutet

Hans O

Sammanfattning av tidigare rättelser i LB av institutet

Leo

Re: Sammanfattning av tidigare rättelser i LB av institutet

mg

Möjliga hypoteser...

Leo

Re: Möjliga hypoteser...

mg

Re: Möjliga hypoteser...

ea

Re: Möjliga hypoteser...

Søren

Lejonen och tigrarna....

gm

Re: Lejonen och tigrarna....

Søren

Makalöst!

Søren

Lite att göra

FuTure

Om at engagere sig i processen..

Søren

Att vara aktiv och att vara passiv....Alla passar in.

gm

Re: Att vara aktiv och att vara passiv....Alla passar in.

Søren

Re: Att vara aktiv och att vara passiv....Alla passar in.

gm

Re: Lite att göra

Leo

Re: Lite att göra

FuTure

Mycket att göra...

Søren

Re: Lite att göra

FuTure

Om analysen "allt är gott"

Søren

Re: Om analysen "allt är gott"

FuTure

Re: Lite att göra

Søren Ingemann Larsen

Re: Lite att göra

FuTure

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

soren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Hans O

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Polforvandling og rettelser i TT

Søren

Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Kun Martinus selv kan ændre i sit værk

Søren

Re: Kun Martinus selv kan ændre i sit værk

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren Ingemann Larsen

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren Ingemann Larsen

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

"vink med en vognstang"

Per Andersson

Re: "vink med en vognstang"

pkulle

Re: "vink med en vognstang"

Søren Ingemann Larsen

Re: "vink med en vognstang"

ea

Vifta med skaklarna. Typ.

Per Andersson

Den danska syntesen

ea

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Martinus-rådet om ändringar 1992

Hans O

Re: Martinus-rådet om ändringar 1992

Søren Ingemann Larsen

Re: Martinus-rådet om ändringar 1992

FuTure

Re: Martinus-rådet om ändringar 1992

INDRA

VARFÖR DETTA HEMLIGHETSMAKERI?

Leo

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Re: Den længst levende afgud...

Søren Ingemann Larsen

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Re: Den længst levende afgud...

Søren Ingemann Larsen

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Från urspåring till allkärlek...

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

FuTure

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

FuTure

Martinus originale værk

soren

Re: Martinus originale værk

ea

Re: Martinus originale værk

Søren

Re: Martinus originale værk

ea

Re: Martinus originale værk

mg

Re: Martinus originale værk

soren

Re: Martinus originale værk

FuTure

Re: Martinus originale værk

soren

Re: Martinus originale værk

FuTure

Re: Martinus originale værk

Søren Ingemann Larsen

God idé!

Leo

Strålende idé!

Søren

Re: Martinus originale værk

Søren

Link til artikler om ændringerne

Søren Ingemann Larsen

Re: Link til artikler om ændringerne

FuTure

Frågor

Leo

Re: Frågor

Søren Ingemann Larsen

Re: Frågor

Leo

Re: Frågor

mg

Re: Frågor

Søren Ingemann Larsen

Log Lady

Per Andersson

Re: Log Lady

ea

Re: Log Lady

Per Andersson

Re: Log Lady

eaDenna tråd har stängts