! Logga in Skapa en ny profil

Den længst levende afgud...

Oj, oj, oj vilken svada.

Rådsmödereferat d.16/3 1976: ”Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at er ikke må foretages rettelser, heller ikke ved oversättelse, uden Martinus medvirken.”

Kh Sören

Ps. Följande artikel jag fick med i Ruths blad för et år sen eller så:

Polforvirring

I Per Bruus-Jensens artikel: ”Kongevejen og polforvandlingens slutstadier – om polforvandlingen og den homofile risikofaktor” anvendes ordet ”kongevej” om den heteroseksuelle- til forskel fra den uglesete homoseksuelle tilstand. Dette legitimeres med ”drøftelser mellem forfatteren og Martinus”. Disse drøftelser kan læseren dog ikke selv kontrollere, hvad gør han så?

Jeg forsøgte at finde Martinus anvendelse af ordet ”kongevej”. Jeg ledte forgæves i Livets Bog, men fandt til sidst et foredrag: ”Ad livets kongevej” (Kosmos 6/94) om livets forvandlingsproces fra evighed til evighed. I foredrag har Martinus – som altid – fokus på udviklingen frem mod den alkærlige tilstand – livets kongevej.

Om vi er ”på sporet” eller for en tid er havnet ”ude i rabatten” afhænger efter min mening ikke af om vores udfoldelser er rettet mod det eller det køn, men udelukkende af om de er til glæde for vor næste. Eller med mesterens egne ord: ”Der, hvor væsenerne er afvigende fra den autoriserede parringsdyd, men ikke har farlige tendenser hverken i sadistiske eller morderiske retninger, eller der, hvor der ikke er tendenser til efterstræbning af mindreårige eller forekommer tilfælde, hvor væsenerne ligger under for deres drift som en last, de ikke kan beherske, og den derfor vil føre dem i afgrunden, føre dem imod sindssygdom og åndssvaghed, er der jo ikke noget ved disse væseners seksuelle indstilling, der kan genere andre eller berettige disse til at gribe ind. Og her viser det sig da også, at der ikke er noget som helst at gøre. Her er den seksuelle udvikling nemlig ikke afsporet” (uddrag fra Martinus Livets Bog V stk. 1789). På livets guldvægt vejes alle tanker og handlinger kun op imod næstekærligheden.

Det seksuelle spørgsmål behandles også af Kurts Christiansen. Kurts store arbejde til trods har der indsneget sig følgende påstand i den omfattende biografi om Martinus liv: ”For Martinus er homoseksualiteten derfor fuldt forståelig men kun en midlertidig ”fejludvikling”” … ”Det er desværre sådan, at nogle mennesker, der interesserer sig for Martinus kosmologi, har misfortolket dette, så de tror, at man skal gennemgå en homoseksuel fase, for at blive mere udviklet. Det er helt forkert, hvilket man let kan forvisse sig om ved at læse Martinus bøger.” (Afsnit 9 s. 124).

Forvirringen grunder sig sikkert i forskellige definitioner af ordet ”homoseksuel”. Men her gælder det indholdet bag mesterens ordvalg. Jeg citerer her Martinus fra bogen ”To slags kærlighed”: ”Alkærligheden træder her i stedet for den i væsenet nu degenererende eller døende kunstige parringssympati eller forelskelsestilstand, hvis objekt kun kan være et væsen af modsat køn. Når mandens seksuelle trang ikke mere er rettet imod kvinden, og kvindens seksuelle trang ikke mere er rettet imod manden, bliver det naturligt, at de drages imod væsener af deres eget køn.” (kap. 50) …

”Det er dog ikke meningen, at man skal begynde at øve sig i at holde af sit eget køn. Det skal man endelig ikke prøve på, for så bliver det til en afsporing. Det skal vokse indefra, denne følelse skal komme helt af sig selv – og vokse langsomt.” (Martinus: ”Verdens Frelse” - Kosmos 12-2002).

Kærligheden til mennesket
Således vikles vi igen ud af årsagen til al krig, ufred (og seksuel kappestrid): ”Kun evnen til at elske dette deres eget køn kan fjerne al rivalisering og den heraf affødte skinsyge, som er sædkimen til absolut alt, hvad der kommer ind under begreberne antipati, vrede, had, krig, mord og drab etc. ” .. ”At den dobbeltpolede eller rettere sagt topolede seksualisme i første instans bringer individet til at drages imod sit eget køns ydre seksuelle struktur er naturligvis en selvfølge og ændrer ikke foranstående princip.” (Uddrag fra Livets Bog V stk. 1898).

Heller ikke på det seksuelle område kan vi altså overlade styringen af vores liv til mennesker med andre forudsætninger end os selv. Martinus: ”’At holde sin sti ren’ er således ikke altid dette blindt at følge de autoriserede dogmer, men derimod udelukkende dette at følge og opfylde selve naturens eget absolutte krav.” (Citeret fra Livets Bog III stk. 850.)

Med tiden bliver kærligheden til mennesket i mennesket – det tredje køn så at sige – vigtigere end alle selviske behov. Men organet for denne kærlighed skal have tid at vokse til ”skels år og alder” i sit helt eget tempo: "Guds mølle maler langsomt, men den maler". Udviklingen følger en urokkelig kurs, den nye sympatievne har til formål at gøre os ét med alt levende omkring os – Gud.

Søren Jensen
ämne Författare Postat

Om rettelser i Det Tredie Testamente

Jan Langekær

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren Ingemann Larsen

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren Ingemann Larsen

Om något är skrivet primitivt...

Leo

Re: Om något är skrivet primitivt...

Søren Ingemann Larsen

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Leo

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

ea

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

FuTure

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Hans O

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

ea

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Rolf Elving

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Hans O

Har just lyssnat

Hans O

Uppenbara felskrivningar från Martinus sida???

Leo

Re: Uppenbara felskrivningar från Martinus sida???

Rolf Elving

Näää det va inte jaa!

Leo

Re: Näää det va inte jaa!

Hans O

Re: Uppenbara felskrivningar från Rolf´s sida.

Rolf Elving

Näää, fortfarande...

Leo

Re: Näää, fortfarande...

Hans O

Forstået eller misforstået?

soren

Re: Forstået eller misforstået?

Hans O

Re: Forstået eller misforstået?

Andromeda

Flere rettelser...

soren

Re: Flere rettelser...

Per Andersson

Re: Flere rettelser...

soren

Re: Flere rettelser...

Søren Ingemann Larsen

Re: Forstået eller misforstået?

Søren

Re: Martinus önskan

Rolf Elving

Re: Martinus önskan

mg

Re: Martinus önskan

Rolf Elving

Re: Martinus önskan

Søren Ingemann Larsen

Re: nog forstår mg

mg

Re: nog forstår mg

Søren Ingemann Larsen

Re: nog forstår mg

mg

Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Søren

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Hans O

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Søren

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Hans O

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Søren

Re: Martinus önskan

gm

Re: Martinus önskan

Søren Ingemann Larsen

saken i frack?

Per Andersson

Re: saken i frack?

ea

"Akamediker"

Algotezza

Re: Akademiker

mg

I framtiden

Algotezza

Re: I framtiden

mg

Problemet?

Algotezza

1900-talsdanska = det fullkomliga språket?

ea

Re: Problemet?

mg

Känn tillit till Gud och gudabarnen

Algotezza

Re: Känn tillit till Gud och gudabarnen

Rolf Elving

TT som museiföremål

Algotezza

Re: TT som museiföremål

Rolf Elving

Inte framtiden men nu...

Søren

Re: saken i frack?

Per Andersson

Tidigare rättelser i LB av institutet

Leo

Re: Tidigare rättelser i LB av institutet

mg

"Bokstavs(-guda-)barnen"

Algotezza

Pedagogik

Søren

där gudsförhållandet är situationerna överlägsna

Per Andersson

Re: Tidigare rättelser i LB av institutet

Hans O

Sammanfattning av tidigare rättelser i LB av institutet

Leo

Re: Sammanfattning av tidigare rättelser i LB av institutet

mg

Möjliga hypoteser...

Leo

Re: Möjliga hypoteser...

mg

Re: Möjliga hypoteser...

ea

Re: Möjliga hypoteser...

Søren

Lejonen och tigrarna....

gm

Re: Lejonen och tigrarna....

Søren

Makalöst!

Søren

Lite att göra

FuTure

Om at engagere sig i processen..

Søren

Att vara aktiv och att vara passiv....Alla passar in.

gm

Re: Att vara aktiv och att vara passiv....Alla passar in.

Søren

Re: Att vara aktiv och att vara passiv....Alla passar in.

gm

Re: Lite att göra

Leo

Re: Lite att göra

FuTure

Mycket att göra...

Søren

Re: Lite att göra

FuTure

Om analysen "allt är gott"

Søren

Re: Om analysen "allt är gott"

FuTure

Re: Lite att göra

Søren Ingemann Larsen

Re: Lite att göra

FuTure

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

soren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Hans O

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Polforvandling og rettelser i TT

Søren

Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Kun Martinus selv kan ændre i sit værk

Søren

Re: Kun Martinus selv kan ændre i sit værk

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren Ingemann Larsen

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren Ingemann Larsen

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

"vink med en vognstang"

Per Andersson

Re: "vink med en vognstang"

pkulle

Re: "vink med en vognstang"

Søren Ingemann Larsen

Re: "vink med en vognstang"

ea

Vifta med skaklarna. Typ.

Per Andersson

Den danska syntesen

ea

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Martinus-rådet om ändringar 1992

Hans O

Re: Martinus-rådet om ändringar 1992

Søren Ingemann Larsen

Re: Martinus-rådet om ändringar 1992

FuTure

Re: Martinus-rådet om ändringar 1992

INDRA

VARFÖR DETTA HEMLIGHETSMAKERI?

Leo

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Re: Den længst levende afgud...

Søren Ingemann Larsen

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Re: Den længst levende afgud...

Søren Ingemann Larsen

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Från urspåring till allkärlek...

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

FuTure

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

FuTure

Martinus originale værk

soren

Re: Martinus originale værk

ea

Re: Martinus originale værk

Søren

Re: Martinus originale værk

ea

Re: Martinus originale værk

mg

Re: Martinus originale værk

soren

Re: Martinus originale værk

FuTure

Re: Martinus originale værk

soren

Re: Martinus originale værk

FuTure

Re: Martinus originale værk

Søren Ingemann Larsen

God idé!

Leo

Strålende idé!

Søren

Re: Martinus originale værk

Søren

Link til artikler om ændringerne

Søren Ingemann Larsen

Re: Link til artikler om ændringerne

FuTure

Frågor

Leo

Re: Frågor

Søren Ingemann Larsen

Re: Frågor

Leo

Re: Frågor

mg

Re: Frågor

Søren Ingemann Larsen

Log Lady

Per Andersson

Re: Log Lady

ea

Re: Log Lady

Per Andersson

Re: Log Lady

eaDenna tråd har stängts