! Logga in Skapa en ny profil

Re: Den længst levende afgud...

Indra skrev:

> > Och E-människorna, vart tar de vägen? De är ju knappast mogna
> att få kosmiskt medvetande så
> > länge de befinner sig på E-människonivån?

Sören skrev:
> Det er diskussionen om igen. Hvis Martinus i det pågældende
> stykke opdeler i de to veje ja, så må de jo blive E som i så
> fald strækker sig hele vejen op til den store fødsel. Og hvis
> ikke må de jo blive I, hvilket for mig at se er helt lige meget
> da man er fuldstændigt enige om at nogle har været ude i for
> tidlige åbninger på det seksuelle område og andre ikke og at de
> nu er blevet homoseksuelle i Martinus egen definition,
> kærligheden til mennesket i mennesket dominerer nu deres
> bevidsthed.

OK! Jag förstår ditt argument, men förhåller mig tillsvidare lite skeptisk. Men som du skriver spelar det inte så stor roll vad man kallar de högst utvecklade. I vilket fall som helst förstärker faktiskt din argumentation riktigheten i mina första inlägg som fokuserade på att texten i 1875 (var det väl?) är en ren felskrivning. En kategori som även omfattar de allra högst utvecklade (som visserligen varit mera eller mindre urspårade i tidigare liv) kan knappast betecknas som en av de tre kategorier som representerar "de mest graverande urspårningarna" eller hur? Däremot har ju Martinus tidigare framhållit i texten med målande beskrivningar hur kategorierna D, F och G är graverande urspårningar med olyckliga följder för de berörda människorna.

> > Vad blir då de för tidigt väckta homosexuella?
> > Ja, om de fortfarande inte
> > helt levt ut sin dragning till motsatta könet är det logiskt
> att tänka sig
> > att de blir bisexuella, svingende som Martinus skriver eller
> E-människor.
> > Därmed inte sagt att alla E-människor behöver ha varit
> homosexuella
> > tidigare. E-människostadiet kan också vara en övergång mellan
> det
> > heterosexuella stadiet och det mogna homosexuella stadiet.
Sören:
> Hvorfor skulle de pludseligt begynde at svinge i sympati mellem
> deres eget og det modsatte køn? Hvordan bliver de så E?
> Martinus beskriver jo netop om I, hvorledes det seksuelle slør
> først opløses naturligt, organisk på dette fremskredne trin.

Det avhänger på om de hunnit leva ut sin dragning till det motsatta könet eller ej innan de blev medvetna om sin homosexualitet. Om de inte levt ut samkvämet med motsatta könet så kommer de ju förr eller senare att dras till dessa väsen. Men min point är alltså att de på grund av sina tidigare livserfarenheter omedvetet också har en tendens att dras till det egna könet, eftersom de så att säga förlorat sin kosmiska oskuld. Denna växling mellan olika slags dragningar kan säkerligen sträcka sig över flera liv med varierande tidslängd emellan. Kanske några upplever dragning till båda könen samtidigt också.

> > Som jag förstått Martinus analyser samlas alla upp på
> > I-stadiet som är ett slags väntsal före den stora födelsen.
Sören:
> Jo, sådan læste jeg det også engang tror jeg, men
> tolkningsproblemet opstår når man læser at I mennesket først
> ”nu” (som I) åbnes på dette område.
Indra:
> > I det stycke som du hänför till menar jag att Martinus
> framför allt talar om de
> > människor som når fram till stadiet i fråga efter att ha
> varit
> > H-människor, dvs. sexuellt oförförda människor.
Sören:
> Ja, men det gør han i så tilfælde ikke klart, det fremgår ikke
> såvidt jeg husker, ellers må en anden lige sige til. Der er
> alltså indtil videre to mulige tolkninger.
> Skal vi ikke slippe dette og opsummere at det med andre ord for
> os enfoldige jordmennesker ser ud som om at enten kunne
> Martinus have udvidet beskrivelsen af E kategorien så den gik
> helt op, eller også kunne han have udvidet beskrivelsen af I
> kategorien til at omfatte de tidligere E… Og da alt dette blot
> er pædagogiske hjælpemidler er der ingen grund til at spilde
> mere tid på det, det afgørende er virkeligheden.

Jo, du har rätt tycker jag!

Indra: > Nej men samtidigt tycker jag det verkar finnas spår av
> indignation från
> > "båda läger" om jag får uttrycka mig så vanvördigt! Alla gör
> som sagt så
> > gott de kan och naturligtvis är det viktigt att utbyta tankar
> och även
> > kritik sålänge det görs i all vänlighet och utan
> krigsförklaring.
>
Sören: Som bekendt finder der idag ingen krige sted uden at det sker
> under betegnelsen forsvar. For at iværksætte en sådan krig skal
> man først have det til at se ud som om der er noget at forsvare
> sig imod. En udbredt strategi er derfor at projicere det
> krigeriske over i modparten. Altså sige, at den og den er sur,
> gal, misfornøjet, indignere, nærer mistro eller på anden måde
> manipulerer. Jeg går ud fra at du ikke beskæftiger dig med den
> slags.

Där finns naturligtvis viktiga psykologiska mekanismer som vi alla bör passa oss för. Man kan dras med i ett slags massuggestion där man peppar varann sinsemellan och målar upp den onde fienden som bara gör en massa ofog medvetet och i avsikt att manipulera. Jag vet visserligen inte hur alla kommunicerar med varann, men det kan mycket lätt bli så att när någon tar kontakt med institutet kan de komma i försvarsposition, därför att de upplever sig angripna. Kanske upplever de inte en välmening utan mera en kontakt som syftar till att racka ner på dem och visa hur odugliga och inkompetenta de är. Och så låser sig allt kanske. Jag tror inte att någon part menar någonting illa, och alla skall ha rätt att framföra sina viktiga synpunkter. Jag vet också att det många gånger kan vara svårt att tala med människor som är involverade i Institutet. Men den enda framkomliga vägen är tror jag att vi rustar oss med maximalt tålamod och vänlighet, så kanske saker löser sig så småningom. Allt som uppfattas som mentalt våld skapar låsningar. Vi bör alla granska oss själva och hur vi uttrycker oss (jag kan nog vara lite väl skarp ibland också, men det är inget personligt menat. Vi har alla våra hang-ups).

VänligenIngemar

Det finns ingen slump!
ämne Författare Postat

Om rettelser i Det Tredie Testamente

Jan Langekær

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren Ingemann Larsen

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren Ingemann Larsen

Om något är skrivet primitivt...

Leo

Re: Om något är skrivet primitivt...

Søren Ingemann Larsen

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Anonymous User

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Leo

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

ea

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

FuTure

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Hans O

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

ea

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Rolf Elving

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Hans O

Har just lyssnat

Hans O

Uppenbara felskrivningar från Martinus sida???

Leo

Re: Uppenbara felskrivningar från Martinus sida???

Rolf Elving

Näää det va inte jaa!

Leo

Re: Näää det va inte jaa!

Hans O

Re: Uppenbara felskrivningar från Rolf´s sida.

Rolf Elving

Näää, fortfarande...

Leo

Re: Näää, fortfarande...

Hans O

Forstået eller misforstået?

soren

Re: Forstået eller misforstået?

Hans O

Re: Forstået eller misforstået?

Andromeda

Flere rettelser...

soren

Re: Flere rettelser...

Per Andersson

Re: Flere rettelser...

soren

Re: Flere rettelser...

Søren Ingemann Larsen

Re: Forstået eller misforstået?

Søren

Re: Martinus önskan

Rolf Elving

Re: Martinus önskan

mg

Re: Martinus önskan

Rolf Elving

Re: Martinus önskan

Søren Ingemann Larsen

Re: nog forstår mg

mg

Re: nog forstår mg

Søren Ingemann Larsen

Re: nog forstår mg

mg

Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Søren

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Hans O

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Søren

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Hans O

Re: Om oversættelser af Bibelen - ny eller gammel

Søren

Re: Martinus önskan

gm

Re: Martinus önskan

Søren Ingemann Larsen

saken i frack?

Per Andersson

Re: saken i frack?

ea

"Akamediker"

Algotezza

Re: Akademiker

mg

I framtiden

Algotezza

Re: I framtiden

mg

Problemet?

Algotezza

1900-talsdanska = det fullkomliga språket?

ea

Re: Problemet?

mg

Känn tillit till Gud och gudabarnen

Algotezza

Re: Känn tillit till Gud och gudabarnen

Rolf Elving

TT som museiföremål

Algotezza

Re: TT som museiföremål

Rolf Elving

Inte framtiden men nu...

Søren

Re: saken i frack?

Per Andersson

Tidigare rättelser i LB av institutet

Leo

Re: Tidigare rättelser i LB av institutet

mg

"Bokstavs(-guda-)barnen"

Algotezza

Pedagogik

Søren

där gudsförhållandet är situationerna överlägsna

Per Andersson

Re: Tidigare rättelser i LB av institutet

Hans O

Sammanfattning av tidigare rättelser i LB av institutet

Leo

Re: Sammanfattning av tidigare rättelser i LB av institutet

mg

Möjliga hypoteser...

Leo

Re: Möjliga hypoteser...

mg

Re: Möjliga hypoteser...

ea

Re: Möjliga hypoteser...

Søren

Lejonen och tigrarna....

gm

Re: Lejonen och tigrarna....

Søren

Makalöst!

Søren

Lite att göra

FuTure

Om at engagere sig i processen..

Søren

Att vara aktiv och att vara passiv....Alla passar in.

gm

Re: Att vara aktiv och att vara passiv....Alla passar in.

Søren

Re: Att vara aktiv och att vara passiv....Alla passar in.

gm

Re: Lite att göra

Leo

Re: Lite att göra

FuTure

Mycket att göra...

Søren

Re: Lite att göra

FuTure

Om analysen "allt är gott"

Søren

Re: Om analysen "allt är gott"

FuTure

Re: Lite att göra

Søren Ingemann Larsen

Re: Lite att göra

FuTure

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

soren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Hans O

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

INDRA

Polforvandling og rettelser i TT

Søren

Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Kun Martinus selv kan ændre i sit værk

Søren

Re: Kun Martinus selv kan ændre i sit værk

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren Ingemann Larsen

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren Ingemann Larsen

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Søren

Re: Institutet står för ändringarna i LB

INDRA

Re: Institutet står för ändringarna i LB

Leo

Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

"vink med en vognstang"

Per Andersson

Re: "vink med en vognstang"

pkulle

Re: "vink med en vognstang"

Søren Ingemann Larsen

Re: "vink med en vognstang"

ea

Vifta med skaklarna. Typ.

Per Andersson

Den danska syntesen

ea

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

INDRA

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Re: Den længst levende afgud...

Søren

Martinus-rådet om ändringar 1992

Hans O

Re: Martinus-rådet om ändringar 1992

Søren Ingemann Larsen

Re: Martinus-rådet om ändringar 1992

FuTure

Re: Martinus-rådet om ändringar 1992

INDRA

VARFÖR DETTA HEMLIGHETSMAKERI?

Leo

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Re: Den længst levende afgud...

Søren Ingemann Larsen

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Re: Den længst levende afgud...

Søren Ingemann Larsen

Re: Den længst levende afgud...

Rolf Elving

Från urspåring till allkärlek...

Søren

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

FuTure

Re: Om rettelser i Det Tredie Testamente

FuTure

Martinus originale værk

soren

Re: Martinus originale værk

ea

Re: Martinus originale værk

Søren

Re: Martinus originale værk

ea

Re: Martinus originale værk

mg

Re: Martinus originale værk

soren

Re: Martinus originale værk

FuTure

Re: Martinus originale værk

soren

Re: Martinus originale værk

FuTure

Re: Martinus originale værk

Søren Ingemann Larsen

God idé!

Leo

Strålende idé!

Søren

Re: Martinus originale værk

Søren

Link til artikler om ændringerne

Søren Ingemann Larsen

Re: Link til artikler om ændringerne

FuTure

Frågor

Leo

Re: Frågor

Søren Ingemann Larsen

Re: Frågor

Leo

Re: Frågor

mg

Re: Frågor

Søren Ingemann Larsen

Log Lady

Per Andersson

Re: Log Lady

ea

Re: Log Lady

Per Andersson

Re: Log Lady

eaDenna tråd har stängts